is de max
Sint-Franciscus Internaat
quote

Het Sint-Franciscus internaat biedt aan jongens en meisjes een plaats waar ze zich goed voelen. Ze vinden er een thuis met geborgenheid, veiligheid, hartelijkheid, begrip en respect.

Onze internaatsstructuur en vlotte discipline laten toe dat onze jongeren zich in een christelijke omgeving tot jonge volwassenen kunnen ontwikkelen.

Vera Tuypens
Internaatsbeheerder

album bekijk onze foto-albums

Welkom op onze website!

Het internaat geeft aan jonge mensen een kwalitatief hoogwaardige begeleiding op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze op het vlak van leren, leven en geloven. In een multi-culturele en pluralistische wereld met een zeer sterke (r)evolutie op vele gebieden, helpen wij de jongeren in hun groei naar weerbaarheid en verantwoordelijkheid. Zelfstandigheid, creativiteit, groepsdynamiek en sociale vaardigheid worden gestimuleerd terwijl de leefregels houvast en structuur bieden.

Wij bieden de maximale kansen tot ontplooiing van ieders talenten en, met het oog op het welzijn van de ganse groep, met speciale aandacht voor hen die het moeilijk hebben. Wij zorgen voor een sfeer waarin de jongere wordt bevestigd, bemoedigd en aangezet tot inzet en volharding en waarin hij wordt begeleid bij het leren leren: plannen, structureren, organiseren. Ouders en internaatsmensen zijn interactief bij de fundamentele opvoedingstaak van onze kinderen.

Ons project is doordrongen van de christelijke levensvisie. Vanuit die milde levenshouding krijgen opgroeiende kinderen vele kansen om te kiezen voor het ware, het goede en het schone. Op creatieve wijze geven wij gestalte aan het bestaan als een gave en een opdracht: groeien tot mooiere vrij mensen, met God, met zichzelf, met elkaar en met onze wereld.