is de max
quote

Verheven, Almachtige, Algoede, aan U behoren lof en eerbetuiging en alle zegening.
U, Allerhoogste alléén komen zij U toe, geen mond van mensen is immers waardig U bij naam te noemen.

Geprezen moet Gij zijn met heel Uw schepping, met meester broeder Zon en in het bijzonder : hij maakt de dag, door hem verlicht Gij alles. Hij is écht en straalt met grote luister die hij aan U ontleende, Allerhoogste.

Geprezen moet Gij zijn, mijn Heer, geprezen om zuster Maan daarboven met haar sterren : Gij hebt hen aan het luchtgewelf getekend, verrukkelijk en kostelijk en zeer helder.

Uit het Lied van de Schepselen van Franciscus van Assisi
Vertaling:
Anton van Wilderode

Een stukje geschiedenis ...

In de 12de eeuw behoorde de Heerlijkheid van Lilare, waarvan het kasteel deel uitmaakte, toe aan het adellijke geslacht van Lilar. Daarom spreken we nu soms over het 'Vrij Katholiek Onderwijs Lilare' en over het 'Kasteelke'. Doorheen de eeuwen kwam het kasteel in handen van verschillende adellijke families. Het werd in de 17de eeuw heropgebouwd nadat het door aanhangers van Lodewijk XIV was in brand gestoken.

 

In 1933 kocht het klooster van Opbrakel het kasteel en maakte er aanvankelijk een verblijf voor zieken en zwakken. In 1938 vormden de Zusters van Sint-Franciscus van Assisi het kasteel om tot een lyceum voor meisjes waar Latijn-Grieks werd gevolgd. Op school, verbonden aan het internaat, volgden enkel de 40 internen de lessen.

 

De Zusters begeleidden de leerlingen zowel op de school als op het internaat. Later konden ook externe leelingen op school terecht en in 1994 was de school ook toegankelijk voor jongens. Het internaat richtte een afdeling in voor de jongens op 1 september 2005.